אילוסטרציה | fotolia באופן נדיר : בוטלה הרשעת מנהלי מפעת אילוסטרציה | fotolia

בית משפט השלום בפתח תקווה, החליט לבטל את הרשעתם של מנהלי החברה לאיסוף אשפה מפעת 1965 בע"מ, בשל עבירות תיכנון ובנייה שביצעו באתר איסוף האשפה בישוב תל-יצחק  

אילוסטרציה | fotolia

בית המשפט קיבל ביום שני האחרון את טענותיהם ידידיה אביטוב ושמואל ולנסי באמצעות סנוגריהם ד"ר ניסן שריפי ודן צפריר בגין בניית גדר ושימוש חורג בשטח חקלאי, וקבע כי "יש ממש בטענות ב"כ הנאשמים לקיומה של אפשרות לפגיעה קונקרטית בפרנסתם. בנסיבות המקרה ובחשש לפגיעה במטה לחמם, מצאתי כי יש לקבל בקשת ב"כ הנאשמים ולהורות על ביטול הרשעתם".

הפינה המשפטית - באופן נדיר : בוטלה הרשעת מנהלי מפעת

יש לציין, כי לפני כן, ציין השופט נוריאלי בהחלטתו כי "הכלל הוא כי מי שביצע עבירה יורשע בדין, ואילו הימנעות מהרשעה הינה בגדר חריג שבחריגים", אולם, כאמור, החליט בעניין זה להקל עם הנאשמים ולהימנע מהרשעתם באופן חריג ונדיר.