ארנונה בכפר יונה העירייה טעתה, התושב שילם אלפי שקלים לשווא ארנונה בכפר יונה

הטעות התגלתה בעקבות מדידות נכסי מגורים שבוצעו לאחרונה בכפר יונה, במסגרתן התגלה כי תושב חויב בתשלומי ארנונה עודפים עקב מדידה מוטעית של ביתו. העירייה התנערה מאחריות וכעת דורש התושב את השבתם של עשרות אלפי השקלים ששילם ביתר במהלך השנים

לפני מספר חודשים ביצעה עיריית כפר יונה מדידות תקופתיות לנכסים במטרה לעדכן את חיובי הארנונה של התושבים. 

במקרה של תושב כפר יונה, אב לשלושה, נמצא באופן נדיר, במדידת ביתו כי הנכס "הצטמק" לאורך השנים, ובמצב כזה על העירייה להפחית את החיוב החודשי לתשלום.
עיריית כפר יונה אמנם שלחה הודעת תיקון שומה לתושב והודיעה לו כי מאותו מועד והלאה ישלם הוא עבור שטח של כ-174 מ"ר בלבד ולא עבור 196 מ"ר כפי שהיה מחויב עד כה, אולם לא השיבה לתושב את הכספים שגבתה במשך השנים ואף סירבה לעשות כן כאשר זה האחרון פנה בבקשה להשיב את כספו האבוד.

הפינה המשפטית - העירייה טעתה, התושב שילם אלפי שקלים לשווא
עו"ד אלעד בוסקילה שמייצג את התושב הבהיר כי על פי דין, לא זו בלבד שעל עיריית כפר יונה להשיב לתושב את כל הסכומים אשר שילם ביתר אלא עליה אף להוסיף לתסכומים אלה תשלומי ריבית והצמדה.
במכתב אשר שיגר עורך הדין בוסקילה אל מנהל מחלקת הגבייה בעיריית כפר יונה טען עו"ד בוסקילה כי "טוב לו עיריית כפר יונה אשר הודתה זה מכבר בטעותה הייתה מציעה מיוזמתה היא להשיב את כספי הארנונה אשר העשירו את קופתה בניגוד לדין, וזאת על חשבון אותו תושב מסכן".
עו"ד בוסקילה, ציין כי הוא מאמין שעיריית כפר יונה תיעתר לדרישתו ותמנע מלהגיע לערכאות משפטיות "שכן הפסיקה במקרים כגון דא הינה חד משמעית ואיננה משתמעת לשתי פנים - במצב בו אין מחלוקת כי אדם שילם ארנונה בשיעורים גבוהים מהדרוש, על הרשות להשיב לאותו אדם את כספו באופן מיידי וללא התדיינות".