הדרך המהירה לעקוף את חוק המהו"ת  הדרך המהירה לעקוף את חוק המהו"ת ולתבוע את אשתך (או בעלך...) אילוסטרציה: fotolia

החוק המחייב גישור בין מתגרשים (חוק המהו"ת) גורם לאסון למתגרשים רבים, אולם יוצר גם הזדמנויות רבות להכרעת מאבק הגירושין במהירות וזאת באמצעות פנייה נכונה לבתי המשפט למשפחה ולבתי הדין הרבניים עוד בטרם הושלם הליך הגישור

לדברי עוה"ד אבי גפן, רוב הציבור, חי בתחושה ובאמונה שגויה – כי הליך המהו"ת חייב להגיע לסיומו לפני שאחד הצדדים, או שניהם - פונים לבית המשפט.

אילוסטרציה: fotolia

לדברי עו"ד גפני, אין אמונה שגויה וטרגית מזו מאחר והיא גורמת למפחי נפש עזים ולהפסדים חומריים ולא חומריים כבדים מנשוא. לדבריו, המציאות המשפטית האמיתית, שמתבררת יום יום בשטח, היא שניתן לפנות לבית המשפט עוד לפני שהחל בכלל הליך המהו"ת, או לאחר שהחל – וזאת בצורה פשוטה הממקסמת את זכות הגישה לערכאות שהינה זכות יסוד חוקתית במשפט הישראלי.
ביהת המשפט למשפחה קבע בפסק דין, כי אם פגישת הגישור הראשונה בין בני הזוג נקבעה למועד מאוחר יותר מאשר 45 ימים מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, יכול כל אחד מבני הזוג לפנות באופן מיידי בתביעת גירושין – מפני שהליך המהו"ת בטל.

ניתן להתעלם מהסכמות

אם פגישות המהו"ת טרם הסתיימו בחלוף 60 יום מהבקשה ליישוב סכסוך, יכול הצד המגיש להתעלם מההסכמות שהושגו בגישור ולהגיש באופן מיידי תביעת גירושין באיזו ערכאה שנוחה לו. לדברי עוה"ד גפן, אם הצד היוזם את הליך הגירושין לא יגיש את תביעתו במהלך שבועיים ימים – פתוחה הדלת בפני הצד השני להגיש גם הוא תביעת גירושין לערכאה הנוחה לו – ערכאה שעל פי רוב פחות נוחה לבן או בת הזוג (מה שנקרא בלשון משפטית 'מירוץ הסמכויות').
לדברי עוה"ד גפן, המחוקק כתב במפורש בחוק, כי על פגישות המהו"ת (הגישור) להסתיים לא יאוחר מ-60 יום מעת פניית אחד מבני הזוג לביהמ"ש למשפחה, או לבית הדין הרבני – בבקשה ליישוב סכסוך.

כלל 60 הימים

לדברי עוה"ד גפן, בחוק המהו"ת כתוב במפורש כי על ההליך כולו להסתיים כעבור 60 יום ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. "אין שום חשיבות למספר פגישות המהו"ת שהתבצעו עד תאריך זה, ולהסכמות שהושגו בהן – ההליך כולו יכול להתבטל עם פניית אחד הצדדים לבית המשפט" אומר עוה"ד גפן.
לדבריו, אם מגיש הבקשה ליישוב סכסוך יתמהמה מעבר ל-15 הימים הראשונים המוקנים לו בבלעדיות, לאחר 60 הימים הראשונים, יוכלו בן או בת הזוג שלו להגיש בעצמם תביעה לגירושין – בערכאה הנוחה להם – דבר שעלול להכריע את הכף כבר בתחילת המאבק 

כלל 45 הימים

בית המשפט למשפחה כבר קבע בפסק דין מהחודשים האחרונים כי אם פגישת המהו"ת הראשונה נקבעה למועד מאוחר יותר מ-45 יום מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, אזי כל הליך המהו"ת מבוטל – וניתן להגיש מיידית תביעה לבית המשפט.

הפינה המשפטית - הדרך המהירה לעקוף את חוק המהו"ת ולתבוע את אשתך (או בעלך...)
מדובר בהחלטה מהותית שצופה פני עתיד, מאחר והיא חוזה מראש שהליך המהו"ת יחרוג מ-60 הימים המוקצבים לו. "במקרה שכזה, אם הגיעה אליכם הודעה על פגישת מהו"ת ראשונה החורגת מתחום 45 הימים מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך – מומלץ להגיע במהירות לעורך דין, ולהגיש דרכו תביעת גירושין לערכאה הנכונה" אומר עוה"ד גפן.

טובת בני הזוג, וטובת ילדיהם, היא שעניינם יגיע בהקדם האפשרי לפתחו של ביהמ"ש למשפחה או ביה"ד הרבני מפני שאת הליך הגישור מנהלים מגשרים ובהם עובדות סוציאליות, שאינם עורכי דין ושאינם רשאים להעניק ייעוץ משפטי. עובדה זו חשובה, מאחר והיא עלולה לעודד בני זוג לוותר על זכויות המוקנות להם בחוק כולל עניינים מהותיים כמו משמורת על הילדים, מזונות וחלוקת רכוש. "מדובר ברשלנות מובנית בחוק" טוען עו"ד גפן.
לדבריו, קיימת גם חשיבות מכרעת לאופן ניסוחה של התביעה, ולהגשתה לערכאה הנכונה – זו שתעניק משקל רב יותר לטיעוני הצד המגיש.
לדבריו, לא חסרים מקרים בהם ביה"ד הרבני או ביהמ"ש למשפחה פסקו דווקא לרעת מי שהגיש לפתחם את התביעה – והדבר נובע בראש ובראשונה מחוסר ידע של הצד המגיש.