אילוסטרציה: fotolia מה עושים במקרה והילד בוחר להישאר עם האב הגרוש? אילוסטרציה: fotolia

‏הגרוש שילם מראש את המזונות, אך כשבנו התעקש לגור עימו, סירבה גרושתו להחזיר לו את הכספים. בית המשפט הורה לה לאחרונה להחזירם

אב גרוש ביקש לפתוח את הסכם הגירושין עם אשתו. לדבריו, הוא שילם את כל מזונות הילדים בהם חויב – מראש לגרושתו, אולם אחד הילדים בחר לגור איתו 

אילוסטרציה: fotolia

שנתיים לאחר מתן הגט החליט אחד מהילדים להעתיק את מקום מגוריו אל בית האב הגרוש. האב כבר שילם את המזונות עבור הילד לאם, אך מצד השני הוא החל מממן מכיסו את הוצאותיו מדי חודש.
לאחר שהאב הגרוש פנה מספר פעמים לאם בבקשה להשיב את הכספים ששולמו לה מראש, ונענה בסירוב, הוא פנה לבית המשפט, באמצעות עו"ד שיפמן, ודרש החזר של דמי המזונות.
בהליך שהתנהל בביהמ"ש למשפחה נקבע בסופו של דבר - כי על האישה להשיב לידי בעלה לשעבר את דמי המזונות והמדור ששולמו על ידו מראש על התקופה שבה הילד לא גר עמה.

הפינה המשפטית - מה עושים במקרה והילד בוחר להישאר עם האב הגרוש?
לדברי עו"ד שיפמן, במקרים לא מעטים, כורכים בני הזוג עם חלוקת הרכוש ביניהם גם את עניין המזונות ודמי המדור. כלומר, במקרים רבים חוב המזונות והמדור של האב מחושב כמקשה אחת – שנים קדימה – ומקוזז מחלקו ברכוש המשותף.
לדבריו על מנת לקבוע את שווי המזונות, נהוג לערוך היוון – ביטוי הנגזר מהמילה 'הון' - הפיכת התשלומים הדחויים לסכום כספי חד פעמי שנלקח מהאב – ומועבר לאם.
הבחירה לשלם את מלוא חוב המזונות והמדור מראש היא בחירה מסוכנת, מאחר והחיים הפכפכים, ופעמים לא מעטות נמצא כי אבות ששילמו את המזונות והמדור מראש עשו מקח טעות, ואף נאלצו לשלם את הכספים בכפל – גם לגרושה – וגם לאחזקת ילדיהם בפועל.
הניסיון לפתיחת הסכמי גירושין בהם שולמו המזונות מראש - כבר נעשה פעמים רבות בעבר – ובחלק לא קטן מהמקרים גם נחל הצלחה.
לדברי עו"ד שיפמן, חשוב לזכור כי המזונות והמדור אותם שילמו אבות גרושים לנשותיהם לשעבר, הם תשלומים שניתנים לילדים עבור מחייתם ורווחתם מדי חודש, בהנחה שהם גרים עם אמם, וכאשר המצב משתנה, אין מניעה לפנות לבית המשפט ולבקש הפחתה במזונות, ואף החזר מזונות בשל שינוי הנסיבות.