הבעל נקלע לחובות - האם אשתו יכולה לחמוק מהם?  הבעל נקלע לחובות - האם אשתו יכולה לחמוק מהם? הבעל נקלע לחובות - האם אשתו יכולה לחמוק מהם?

אם הבעל נדרש, למשל, לשלם תשלום כבד לפיצוי עובדת שלו בגלל שהטריד אותה מינית, אין שום חובה על האישה לשאת בחוב הזה. ואם יחסי בני הזוג יגיעו בעקבות המקרה לכדי גירושין, התשלום ייגרע רק מחלקו של הבעל

אלפי ישראלים נקלעים מדי שנה להליכי פשיטת רגל והקשר בין קשיים כלכליים לגירושין ידוע ומהווה אחת מהסיבות המשמעותיות ביותר לכך. 

מה עושים כשהגרושה עוקרת עם הילדים לעיר אחרת? | אילוסטרציה: fotolia

השאלה הנשאלת: האם בני זוג אחראיים על חובות, אליהם נקלע הפרטנר שלהם?
ע"פ עו"ד מיקי שפמן לכאורה אם כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מהנכסים אותם צבר הפרטנר שלו במהלך יחסיהם, מדוע שלא תהיה חלוקה שווה בחובות?
יש כמה סוגים של חוב, שהאחריות להם רובצת על צובר החוב בלבד וניתן לבן או בת הזוג לחמוק מהם, אם יתנהלו נכון משפטית. כך, למשל, חובות שנצברו מהימורים או ממעשי פשע אינם מושתים על בן או בת הזוג, אם הם לא היו מעורבים בהם באופן פעיל.
אם הבעל נדרש לשלם תשלום לפיצוי עובדת שלו בגלל שהטריד אותה מינית, אין שום חובה על האישה לשאת בחוב הזה. ואם יחסי בני הזוג יגיעו בעקבות המקרה לכדי גירושין, התשלום ייגרע רק מחלקו של הבעל במצבת הנכסים של בני הזוג. חובות שנצברו כתוצאה מהתנהלות כלכלית כושלת של הבעל, לעומת זאת, אינם מוטלים רק על הבעל וסביר כי בית המשפט יקבע כי על האישה לשאת במחציתם. זאת מאחר והאשה הייתה חלק מהעסק של בעלה, היא נהנתה ממנו, חייתה ממנו ולכן כאשר העסק נקלע לחובות עליה לשאת בהם יחד עם בעלה.

הפינה המשפטית - הבעל נקלע לחובות - האם אשתו יכולה לחמוק מהם?
פעמים רבות, נושים הרודפים אחר הבעל בשל חובות אותם צבר, ינסו להטיל עיקולים על נכסים בהם הוא מחזיק, וביניהם על הבית המשותף. במקרה כזה, חלקה של האישה, אם היא לא אחראית לחוב – מוגן. היה ויכוח שהאישה אינה אחראית לחוב יהיה מאד קשה משפטית להוציא את האישה מביתה, גם אם מחצית מהבית תועבר לרשות הנושים ויהיה קשה לנושים למכור את הבית לצד שלישי.
גם חוב מזונות לילדים קודם למרבית הנושים האחרים. במקרה שגבר פושט רגל, תוכל אשתו לתבוע מזונות במסגרת הליך כינוס הנכסים, ובכך תוכל לזכות בסכומים שיספיקו לה למחייתה.
דוגמה נוספת להבטחת זכותה של האישה מפני נושי הבעל היא במצב שהבית בו גרים בני הזוג לא רשום על שמה. במצב כזה היא תוכל, אם תפעל נכון משפטית, לדרוש מחצית ממנו, ובכך תבטיח לעצמה זכויות משמעותיות בנכס. גם כאן היא תוכל לגבור על שאר הנושים.
במקרה כזה, היא תצטרך להוכיח שהייתה לבעלה ולה כוונת שיתוף. אם המשכנתא של בני הזוג ירדה מהחשבון המשותף או אם השניים ביצעו שיפוץ משמעותי בבית שמומן מהחשבון המשותף, עשוי בית המשפט להשתכנע כי נעשה שימוש משותף לבני הזוג בבית. כלומר: מחצית הבית שייכת לאישה ורק המחצית השנייה תוכל לשמש לכיסוי החוב.