לריב עם השותף לעסק כל הסיבות לסכסוך עם השותף לעסק לריב עם השותף לעסק | אילוסטרציה: fotolia

כמחצית מהעסקים הנקלעים לסכסוך בין השותפים או בין בעלי המניות, היו יכולים למנוע זאת ולחסוך משאבים כלכליים ונפשיים, אילו היו חותמים קודם על הסכם שותפות או הסכם בעלי מניות, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים

הסיבות לסכסוכים מגוונות, ביניהן חלוקת עבודה לא שוויונית בין השותפים, מטרות שונות, בעיות מימון ועוד. 

לעתים קרובות יחסי החברות בין הצדדים מונעים מהם להתייחס ברצינות להסכם שיעסוק בהתמודדות מול מחלוקות וחילוקי דעות שעלולים לפרוץ בהמשך, בדומה להסכמי ממון בין בני זוג שאינם מעוניינים לחשוב על סכסוכים ופרידה. עורכי הדין אורית טובים ואבי מורה התמודדו עם מקרים רבים בהם קרע ביחסי השותפות גרם לקריסת המיזם, למרות הפוטנציאל שהיה גלום בו.

סרב להעביר לשותפים קוד

מיזם הייטק חדשני למשל, שניבאו לו עתיד מבטיח, קרס בעקבות סרוב היזמים סירבו להמשך מימון שכר עבודתו של השותף השלישי, המתכנת, שמשך משכורת עבור עבודתו וסרב לעבוד ללא שכר ולהעביר לשותפים את הקוד אשר פיתח. השלושה שקעו לסכסוך, שכתוצאה ממנו נסגר העסק. לדברי עוה"ד מורה וטובים, לו היו מסדירים את יחסי השותפות ביניהם מראש, יכלו השותפים להמנע, או לצמצם את היקף הסכסוך ולהימנע מסגירתו של המיזם.

פתח מיזם קיטנות מקביל

בפרשיה אחרת, בחור חבר לגוף עסקי גדול במשק במטרה להקים יחד מיזם לקייטנות אותו הגה. לאחר שנכנסו הצדדים לשותפות, החלו להדיר את רגליו של הבחור מגישה לכספי השותפות ולמנוע ממנו ניהול העסק.
הבחור החליט לפרק את השותפות ולפתוח פעילות עסקית דומה במקביל. החברה פנתה לביהמ"ש בבקשה לאסור עליו את הפעילות. לאחר דיונים משפטיים, נדחתה בקשת החברה. שוב, חתימה על הסכם מראש הייתה חוסכת את הסכסוך המשפטי

הסיבות לסכסוך בין שותפים בדר"כ חוזרות על עצמן

מריבה סביב השקעות אחד השותפים מעוניין למשוך כספים שהצטברו, בעוד ששותפיו מעוניינים להשאיר חלק מהכספים לפיתוח עתידי. הפתרון: מדיניות השקעות מוסכמת במסגרת חוזה שותפים.
חלוקת עבודה לא שווה תפקיד אחד השותפים דורש עבודה רבה לעומת השותפים. פתרון: קביעת מנגנון תגמול בגין עבודה בפועל.
מחלוקת על כיוונים עתידיים לעסק פיתוח עסקי מצריך השקעה כספית נוספת, עליה לא תמיד מסכימים השותפים. הפתרון: הסדרת דרך קבלת החלטות.
עושק המיעוט בעל מרבית במניות מנסה לבצע פעולות העושקות את בעלי מניות המיעוט, כמו מידור המיעוט מהנתונים הכספיים והעסקיים, או קבלת החלטות עצמאית. הפתרון: החלטות המגנות על המיעוט או הענקת זכות וטו במקרים מסוימים.
בעיות מימון יש צורך במימון נוסף וחלק מהשותפים אינם מעוניינים להשקיע. הפתרון: הסכמה מראש על אופן המימון והסדרת מקרים בהם נדרשת השקעת שותפים, כמו גם כללים במקרים בהם בוחר השותף שלא להשקיע.
אי-תחרות אחד השותפים עוזב את העסק ופותח עסק מתחרה, או לחלופין מועסק בעסק דומה. הפתרון: חתימה על הסכם אי-תחרות המחייב את השותפים.
פרידה בין שותפים הדבר עלול לגרום לסכסוכים. הפתרון: הסכמה על תנאי פרידה.

"שותפות עסקית הינה מורכבת ומאתגרת, וניתן בקלות להסתכסך עם שותפים בשל החלטות שמעותיות", אומרים עוה"ד מורה וטובים. לדבריהם, מומלץ לערוך הסכם שותפים מפורט ככל האפשר, המתאים לצורכי הצדדים השותפחם וצופה את פני העתיד.
"חשוב שההסכם ייתן מענה גם לשאלות עתידיות שעלולות לצוץ, ויקבע מה יעשה במקרים אלו, גם אם בעת חתימת ההסכם הם נראים היפותטיים לגמרי". הסכם מפורט שכזה, יכול לא רק לחסוך עוגמת נפש, אלא גם זמן וכסף רב" מסכמים עורכי הדין מורה וטובים.