תקדים נדיר: ביהמ"ש מחק את הערעור כנגד "האיכר מאבן יהודה" בית משפט השלום בנתניה | אתר הממשלה

נמחק הערעור שהגישה הפרקליטות כנגד הקנס הנמוך שקיבל מנהל עסק בסמוך לתחנת הדלק, בשם "האיכר אבן יהודה"

כפי שכבר צויין בעבר בנתניה-נט, הפרקליטות הגישה ערעור כנגד פסק הדין שניתן בבית המשפט השלום בנתניה כנגד עמי חצרוני, הבעלים של עסק למכירת פירות וירקות בכביש 553 בסמוך לתחנת הדלק, אשר נענש בעונש קל יחסית על עבירות תכנון ובניה שביצע במסגרת העסק.

את הערעור ביקש פרקליטו של חצרוני, ד"ר ניסן שריפי, לסלק על הסף, וציין בסמוך להגשתו טענות שהוגדרו על ידי בית המשפט המחוזי (השופט עידו דרויאן גמליאל) שהן "טעמים של ממש להתנגדות ולערעור".
ביהמ"ש המחוזי מתח ביקורת על מערך התביעה שלא הצליחה להפריך את טענותיו של ד"ר שריפי, לרבות טענות על הגשת הערעור באיחור, מעבר למועד הקבוע בדין, ללא הנמקה ראוייה וכי מדובר בניסיון של התביעה לתקן בדיעבד מחדלים שיצרה בעניין הענישה. כמו כן, טען ד"ר שריפי שסיכויי הערעור אינם גבוהים.

בית המשפט קבע כי "המערערת לא טרחה להזים את טענות ההגנה שפורטו בה – מחדל רדף מחדל ללא הסבר ונימוק" .
לפיכך – כאמור, בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך הדין ד"ר ניסן שריפי ומחק, באופן נדיר, את הערעור על הסף.