לשכת עוה"ד: להתיר מכירת פירות וירקות ישירות מהחקלאי ארכיון | צילום: נורית מוזס

במכתב שיצא השבוע לשר החקלאות ולשר הכלכלה דרשו עו"ד ד"ר ניסן שריפי ועו"ד יצחק נטוביץ לאפשר מכירת פירות וירקות ישירות מחקלאים לצרכנים "מחירי הפירות והירקות יופחתו בעשרות אחוזים"

עוה"ד ד"ר ניסן שריפי, יו"ר הוועדה לרישוי עסקים בלשכת עוה"ד ויצחק נטוביץ, המשנה לראש הלשכה, פנו ביום שני השבוע אל אבי דיכטר, שר החקלאות, וניר ברקת, שר הכלכלה והתעשיה, בדרישה כי יפעלו לכך שיותר לחקלאים למכור יבול ישירות לצרכן, ללא צורך ברישוי מיוחד.

בפנייתם ציינו עוה"ד שריפי ונטוביץ בין השאר כי "מניתוח של מחירי הפירות והירקות, ניתן לומר כי ניתן להפחית ב30%-40% את מחירי הפירות והירקות בישראל, לו רק יתאפשר לחקלאי לבצע מכירה ישירה ממקום הגידול לצרכן".

כמו כן, ציינו עוה"ד בפנייה אל השר כי "רשויות המדינה אוסרות על החקלאי למכור את תוצרתו בשדה או בחממה חקלאית, והוא חייב לעבור 7 מדורי גהינום עד אשר תואיל המדינה לאפשר לו, אם בכלל, שימוש חורג הנדרש משום-מה ע"י רשויות התכנון לצורכי מכירת תוצרתו. גם שימוש חורג זה כרוך בעלויות רבות, כך שמחירי הפירות והירקות לא יופחתו באופן דרסטי באם החקלאי יצטרך לשלם הון עתק בגין היתר לשימוש חורג (כאמור, מכירת התוצרת נחשבת בקרב רשויות המדינה כשימוש חורג, ומצריכה אף רישיון עסק)".

לפיכך, ביקשו בכירי הלשכה, כי השרים יפעלו למען יוכלו חקלאי ישראל למכור תוצרתם בשדה, בפרדס, במטע ובחממה ישירות מהשטח לצרכן, כך שמחירי הפירות והירקות יופחתו מיידית.