צילום: נתניה נט  מחוב של 160 אלף שקלים לאפס חוב צילום: נתניה נט 

במשרדו של עו"ד ד"ר ניסן שריפי נדהמו לגלות כי כתנאי להעברת דירת-מגורים בטאבו, דורשת העיריה סך של כ-160 אלף ש"ח בגין היטל השבחה

צילום: נתניה נט 

עו"ד יואל ואן דר גלאס, מנהל מחלקת המקרקעין במשרד פנה מייד לשמאית מיכל שריפי, וביקש ממנה לבדוק פשר החיוב, הבלתי צפוי, אשר נחת על בעלי הדירה במפתיע.
השמאית לאחר בדיקה מעמיקה, הגישה במסגרת השגה שומה נגדית, העומדת על אפס ש"ח, דהיינו טענה כי אין כלל היטל השבחה על הנכס, הן מפאת העובדה שאין תכנית משביחה רלבנטית והן משום שמדובר בדירה בשכונת שיקום בנתניה (בשני מצבים אלה קיים פטור מהיטל השבחה).
לבסוף, עירית נתניה החליטה כי אכן מדובר בשומה שגוייה, וביטלה לחלוטין את החיוב.
מסקנה: אין למהר לשלם דרישות חוב של העיריה ללא בדיקה מקצועית, בעיקר כאשר מדובר בדרישות לתשלום של סכומים גבוהים.