ארכיון | בית הכנסת הראשי בנתניה יוזמה חדשה: לסגור טלפונים ניידים בכניסה לבית כנסת ארכיון | בית הכנסת הראשי בנתניהה

איחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, יזם קמפיין הסברה לקהילה הצרפתית בנתניה, לא לדבר בטלפון ניידים בבית הכנסת, ולכבות אותם בכניסה 

ארכיון | בית הכנסת הראשי בנתניה 

בתקופה האחרונה החלו באיחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, ביוזמה רוחנית הקורא לסגור את הניידים הסלולרים לפני שנכנסים לבית הכנסת, וקל וחומר שלא לדבר דברים עם הניידים בבית הכנסת,

דבר זה אמנם לא חדש, ונובע מהאיסור החמור של דיבורים בטלים בבית הכנסת, רק שלאחרונה עם כל רעש הצילצולים הדבר הפך להיות בלתי אפשרי,

לדברי אחד היוזמים, מקום בית הכנסת הוא "מקדש מעט" שנועד רק לתורה ותפילה, ובטח לא לקונצרטים של מנגינות,