ביוזמת 'מטה משיח' ו'מרכז ממ"ש' רב הידוענים התוועד לכבוד שנת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש

צילום: רזיאל רובין

קהל מגוון מכל חלקי העיר נתניה, הגיע להתוועדות חסידית מיוחדת בבית נכנסת "מרכז ממ"ש", לציון יום הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר הריי"ץ נ"ע, ויום קבלת הנשיאות של ממלא מקומו – הרבי מליובאוויטש נשיא הדור השביעי. 

אורח ההתוועדות היה הרב עדי אלפנט – משלוחי הרבי מליובאוויטש לצעירים בעיר תל אביב. הרב אלפנט נחשב רב של 'ידוענים' ואנשי מדיה רבים, וזוכה בדרכו היחודית להביא בפניהם את אור היהדות והגאולה. במהלך ההתוועדות חיזק הרב את הצורך להתקשר דווקא בימים אלו לקיום הוראותיו של הרבי מליבואוויטש, ובפרט בפרסום נבואתו: "הנה זה מלך המשיח בא".

צילום: רזיאל רובין
את ההתוועדות פתח הרב יוסף יצחק טאוב – רב קהילת ממ"ש בחזרה על שיחת הרבי. אאומן הקלרינט ר' מענדל ליפסקר מכפר חב"ד הנעים לקהל בניגוני התוועדות.

ב'מטה משיח' מסרו כי בימים אלו נשלמות ההכנות לסדרת ארועי חודש אדר א' ו-ב' שיקיפו רבים מתושבי העיר ושכונותיה.

בלוגים, דעות, נתניה נט