נורית אלדר "התורה ניתנה במכוון במקום שאין בו קדושה" נורית אלדר

פרשת השבוע על פי נורית אדלר, אשת חינוך ותושבת העיר נתניה: פרשת יתרו - מדוע ניתנה התורה במדבר?

שאלה זו נשאלה עוד בתקופת התנאים והיא עולה אף בימינו אנו. מדוע התורה לא ניתנה לעם עם הכניסה לארץ כנען? מדוע היא ניתנה במקום שתנאיו לא איפשרו חיים לאדם ולבעלי החיים? מדוע ניתנה התורה במקום שאין בו קדושה אלא במקום שיש בו חול וחול, חול במובן של חולות וחול במובן של חולין.

לא בכדי מציין הסופר המקראי כי התורה ניתנה במדבר. המדבר הינו שטח הפקר, אינו שייך לאף אומה ואדם, ולאף אחד אין חזקה עליו. (על המדבר).
טוען המדרש: " ויחנו במדבר – נתנה תורה דימוס פרהסייא במקום הפקר. שאילו נתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר דימוס פרהסייא במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל" מכילתא דרבי ישמעאל יתרו
התורה אם כן ניתנה במקום שיש בו חירות (דימוס), בפומבי (בפרהסיא) ובמקום שאינו שייך לאף אדם (שטח הפקר). "וכל אחד יבוא ויטול".
קבלת התורה איננה עניין טריטוריאלי. היא ניתנה ברשות הרבים לכל מי שירצה ליטול אותה. היא איננה שייכת לסקטור זה או אחר המקיים תרי"ג מצוות או אף פחות מהן. יחודיותו של העם היהודי הינה בספר, בתרבות ובקהילה שנשתמרו לאורך כל הדורות. עלינו ללמוד וללמד תרבות זו כדי לשמר אותנו כעם.
תרבות איננה רכוש שחל עליו עיקרון של חזקה, כפי שאין בפרשה שלנו לאף אדם חזקה על התורה. את התורה קיבל עם ישראל במדבר, במקום השייך לציבור ואין עליה בעלות פרטית. היא קניין לכל וכל אחד שרוצה וירצה נוטל ולוקח.
וזוהי תפיסת העולם שלי לגבי היהדות – היא שייכת לכולנו, דתיים וחילוניים כאחד. כל הרוצה "יקום ויטול".
אז אני נוטלת את התורה, באהבה, בכבוד ובדרכי החופשית מדת.
נתראה בפרשה הבאה "בדימוס ובפרהסייא",
שבת שלום,