פפירוס שנכתב על ידי מצרי בשם איפובר מה חשבו פרעה ושריו על עשרת המכות? פפירוס שנכתב על ידי מצרי בשם איפובר | אילוסטרציה: fotolia

בזמן תקופת הפרעונים במצרים הומצא הנייר הקדום, הפפירוס, שהופק במקורו מצמח הגומא. בעזרת פפירוסים אלה ניתן ללמוד על העולם העתיק בכלל ועל עברו של עם – ישראל במצרים בפרט.

בלוג מאת ד"ר ניסן שריפי, יו"ר ארגון "באר חנה"

פפירוס שנכתב על ידי מצרי בשם איפובר | אילוסטרציה: fotolia

מעניין במיוחד הוא פפירוס שנכתב על ידי מצרי בשם איפובר, שהיה, ככל הניראה, בכיר בממלכתו של פרעה, וידע לספר ממקור ראשון על עשרת המכות ויציאת בני ישראל ממצרים מנקודת – המבט של מצרי מקורב למלכות.
פפירוס איפובר תוארך לשלהי המאה ה- 13 לפני הספירה, ככל הנראה בתקופת מלכותו של רעמסס השני (1304-1237), אשר לפי רוב החוקרים הוא הוא המלך ששיעבד את בני – ישראל וגזר עליהם גזרותיו, והוא אשר בנה, בין השאר, את הערים פיתום ורעמסס בעבודות כפייה ועבדות המתוארות בכתובות מצריות שונות.
פפירוס איפובר מצוי במוזיאון של ליידן בהולנד, ונחקר בידי מספר חוקרים, הידוע שבהם הוא פרופסור עמנואל ווליקובסקי, וציטוטי הפפירוס ברשימתנו כאן מבוסס על תרגומו.
ובכן, נביא כאן מידגם מן ההקבלות שבין פפירוס איפובר לפסוקי התורה, וניווכח עד כמה דומים התיאורים שבשני מקורות אלה.

פפירוס איפובר ספר שמות
"מכות בכל הארץ. דם בכל מקום" "...והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים...ויהי הדם בכל ארץ מצרים" (ז', י"ט, כ"א)
"הנהר הוא דם" "ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם" (ז', כ')
"האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש צמאים למים" "ויבאש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור" (ז', כ"א)
"אלה הם מימינו. זהו אושרנו. מה נעשה? הכל נחרב!" "ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממימי היאור" (ז', כ"ד)
 "ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממימי היאור" (ז', כ"ד)

"הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן דבר כבד מאוד" (ט', ג')

 "עצים הושמדו"  "...ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שיבר" (ט', כ"ה)
 "אומנם כן, שערים, עמודים וקירות נאכלו על ידי האש"

"וה' נתן קולות וברד ותיהלך אש ארצה וימטר ה' ברד על ארץ מצרים, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי" (ט', כ"ג-כ"ד)

 "מצרים בוכה, ארמון מלוכה בלא רווחיו בלא פירות, בלא תבואה, אשר לו הם שייכים החטה, השעורה, האוזים והדגים"  "ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים" (י', ט"ו)
"אומנם כן, השחת הכל אשר אתמול עוד נראה. האדמה הושארה ללאותה כמו אחרי קציר פשתה. אין למצוא פירות ולא ירק...רעב"  "ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל אשר השאיר הברד...ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאוד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן" (י', י"ב, י"ד)
 "ראה, הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד, כל אחד מחפש רק את אלו החתומים בשמו"  "ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו...ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה" (ט', י"ט, כ"א)
 "אומנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות...היתה צעקה גדולה במצרים"

"ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין שם בית אשר אין שם מת" (י"ב, ל')

 "בתי הסוהר חרבו"  "ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי, אשר בבית הבור..." (י"ב, כ"ט)
 "הנחמה נשמעת בכל הארץ, מעורבת בקינות. אומנם כן, הגדול והקטן זעקו: הלוואי ואמות. האומנם זהו סוף האדם, לא הריון ולא לידה. הכל נהרס. מעונות האדם התהפכו ברגע"  "ראה האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתה הולכת נגד אויבי הארץ"
"ראה האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתה הולכת נגד אויבי הארץ" "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (י"ג, כ"א-כ"ב)

 

 לעילוי נשמת אמי – הורתי חנה שריפי בת חוסני ז"ל

 

יהדות - מה חשבו פרעה ושריו על עשרת המכות?
על כותב: ד"ר ניסן שריפי-  יו"ר אירגון "באר חנה", עו"ד מקרקעין מיסוי ובנייה, יו"ר וועדת רישוי עסקים