אסבסט ברמת פולג כל האמת על האסבסט ברמת פולג אסבסט ברמת פולג

לפני כשנתיים וחצי התעוררנו אל תוך המולת טרקטורים, אבק ועבודה בשטח המדובר בפולג. מאחר ועבודה שכזו לא הייתה צפוייה שם, פנינו לברר מה מתרחש

מהעירייה לא ידעו להגיד לנו כולל בירור במינהל הנדסה שם לא היה תיעוד של עבודה שאמורה להתבצע.

 

לבסוף התברר שבכל זאת מישהו בדרך זו או אחרת החליט להקים שם חנייה והפעיל צוות עובדים לשם כך. מאחר וכתושבי המקום הבענו התנגדות להקמת החנייה, העבודה הופסקה במידי והגישה לשטח נחסמה ע"י סלעים ואח"כ ע"י סוללת חול.
יחד עם זאת, מצע שלם של פסולת בנייה גרוסה המכילה אסבסט נותר במקום. כל הדמויות המעורבות ידועות, כמו גם התיעוד המלא, אך לא בזה העיניין כרגע..
כעת, לא די בכך שחשפו אותנו לאבק האסבסט בזמן ישומו על השטח ואח"כ למשך השנתיים וחצי האחרונות, מבלי שידענו על הפשע שהתרחש כאן, כעת מטעים את המשרד לאיכות הסביבה ומדווחים להם כי מדובר בשטח "המכיל רק מספר חתיכות אסבסט ספורות" וזה כתחליף להסבר הקודם שדווח להם על "חתיכות אסבסט הנמצאות בתת הקרקע".
כשהמדובר בחיי אדם לא מוכנה להתפשר ולהבליג !!!
יש שטח ציבורי חום שכולו מלא חלקי אסבסט ועוד יותר מכך אבק אסבסט כתוצאה מהגריסה !!! יש חוקים ונהלים ביחס להתנהלות עם חומר כה מסוכן !!! מבקשת נקיטת צעדים למניעת המשך זיהום הסביבה באסבסט ופינו כל מצע החומר הגרוס מכאן