שכיבה על הגב מאטה את התפתחות התינוק?

בשנים האחרונות מומלץ להשכיב תינוקות על הגב או על הצד למניעת מוות בעריסה. ואכן כמעט ולא דווח על השפעות שליליות של השכיבה על הגב, אולם מהי השפעת השכיבה על הגב על התפתחות תינוקות?

ד"ר שמואל גור, רופא משפחה וילדים בנתניה, כותב בלוג על "שכיבה על הגב" כמשפיעה על התפתחות התינוק 

קיימת התרשמות אצל רופאי ילדים ותחנות אם וילד ששינוי מדיניות השכיבה הביאה לכך שתינוקות רבים בגילאי חצי שנה מאחרים באבני הדרך המוטוריות בהשוואה לתקופה בה תינוקות שכבו על הבטן. האמנם?

בריאות - שכיבה על הגב מאטה את התפתחות התינוק?
באזור אבון שבאנגליה, נערך סקר תינוקות שנולדו בתקופה שבה היה מעבר מתנוחת שכיבה על הבטן לתנוחת גב או צד, בשנים 1991-1992. הסקר נערך ע"י מתן שאלונים לכל האמהות שילדו באותה תקופה. האמהות מילאו את השאלונים כשהתינוקות היו בני ארבעה שבועות, 6 חודשים ו-18 חודשים, נדרשו לציין את תנוחת השכיבה וכן למלא שאלון התפתחות. 
בסיכום העבודה נאספו כ-12,000 שאלונים. מתוך כלל התינוקות, כ-96% שכבו על הגב או על הצד, 4% שכבו על הבטן. השוואת ההתפתחות של קבוצת התינוקות ששכבו על הבטן, לעומת אלו ששכבט על גבם/צידם, הראתה, שבגיל 6 חודשים, השכיבה על הגב הביאה לציון נמוך יותר במדדים מוטורי, חברתי וכלל התפתחותי. לעומת זאת, בגיל 18 חודשים, לא היה הבדל בין הקבוצות.

המסקנה היא שאכן, בהשוואה למדיניות המקובלת בעבר, יתכן ששכיבה על הגב או על הצד גרמה להתפתחות מוטורית מאוחרת יותר, אולם ניתן להרגיע את האמהות, ולומר שתופעה זו חולפת עם הזמן.

 

בלוגים נוספים שכתב ד"ר גור

לשמור על עור התינוק