news 480x140

מבזקים

שריפה במתחם צימרים

קומפלקס מתחם צימרים סמוך לפסי הרכבת במתחם נתניה נשרף הלילה. 10 צוותי כיבוי מנתניה פעלו לכיבוי השריפה, הושגה שליטה על האש. נזק רב נגרם למקום, אין נפגעים. עדין לא ידועה סיבת הדליקה

תרגיל לטיפול אט"ה בלניאדו