news 480x140

יורם אהרוני, עבד בעיריית נתניה כעובד סוציאלי במשך 25 שנה. במהלך השנים קיבל דוח"ות חנייה למרות שהיו ברשותו תווי חנייה. לאחר שנים ניסתה העירייה לגבות את הדוחות, חשבונותיו והרכב שלו עוקלו. לאחרונה ביטלה העירייה את הדוחו"ת. כעת תובע אהרוני את העירייה בסכום של למעלה מ- 200,000 ש"ח. עיריית נתניה: החנה בניגוד לחוק

יורם אהרוני, עובד סוציאלי שעבד בעבר בעיריית נתניה, הגיש באמצעות פרקליטו, עו"ד אריה שילאנסקי, תביעה נגד עיריית נתניה ונגד חברת הגבייה הדס.

עיריית נתניה

תמונה: נתניה נט

אהרוני קיבל בשנת 2003 הודעה על 9 דוחות שעליו לשלם לאחר שחנה שלא כחוק, כולם משנות ה-90. במכתב תשובה אותו כתב לעירייה הסביר אהרוני כי מדובר בדוחות שבוטלו באישור העירייה. עד שנת 2008 לא קיבל אהרוני תשובה למכתבו וחשב כי העניין סודר, כך שהופתע לקבל בשנת 2008 מכתב מחברת הדס שפועלת עבור העירייה, ובו כתוב כי עליו לשלם חוב מצטבר של 4500 ש"ח..

הפקידה השליכה את המכתב לפח

משנת 2008 ועד שנת 2015 כתב אהרוני לעירייה ולחברת הדס מספר מכתבים והגיע בעצמו לברר לגבי הדוחו"ת. אולם לא נענה על המכתבים. באחת הפעמים שהגיע אהרוני לחברת הדס, הפקידה הגדילה לעשות וקרעה את המכתב שלו לעיני כל היושבים במקום והשליכה אותו לפח האשפה. במהלך השנים אף כתב אהרוני למבקר המדינה ולמרות שמבקר העירייה ביטל שני דוחו"ת חברת הדס ביקשה לגבות את הסכום כולו.

הדוחו"ת התיישנו

במהלך השנים האלו "נרדף התובע על ידי העירייה ועבר התעללות קשה מצד העירייה" לטענת עו"ד שילנאסקי. באותה תקופה חש נרדף ומאוים ונאלץ לחיות תוך שהוא חושש מעיקולים. בתקופה זו אף עוקל לו חשבון הבנק, קרנות הפנסיה ואף רכבו הפרטי. אף אחד מהעירייה לא בא לעזור ולברר את העניין, כאשר "אם היו בודקים זאת מלכתחילה היו רואים שהדוחו"ת התיישנו. העירייה אמנם צמצמה את הנזק בכך שביטלה את הדוחות אבל זה היה מאוחר מידי.

"הרגיש בושה ומושפל"

בטענות התביעה נכתב בין השאר "איש ישר והגון, עבד באגף הרווחה ועזר לאנשים רבים מאוד. במרוצת השנים פעל לשקם משפחות נפגעי סמים, טיפל בשכונות ובשכבות קשות במיוחד ובשכבת הגיל השלישי ושמו הטוב היה ללא רבב. התובע כיום הינו בעל עסק ייחודי לממכר סחלבים...בכל פעם שהוא היה מגיע אל הבנק במועדים הרלוונטיים, הוא הרגיש בושה ומושפל כשפקידי הבנק חושבים שאדם בסטטוס שלו והידוע ביושרו חייב בחובות לצדדים שלישיים, מתחמק מלשלמם ומעוקל על ידם"

לאחר שעירב אהרוני את עו"ד שילאנסקי, ביטלה עיריית נתניה את הדוחו"ת והודיעה לבית המשפט על ביטולם. כעת תובע אהרוני באמצעות עו"ד שילאנסקי את עיריית נתניה על סכום של למעלה מ- 200,000 ש"ח.

תגובת עו"ד שילאנסקי

עו"ד שילאנסקימר יורם אהרוני, שהיה אותה עת עובד בעיריית נתניה ושירת את אוכלוסיית העיר מאגף הרווחה 25 שנים!!, נרדף כ- 18 שנים ע"י עיריית נתניה וחברת הגבייה הדס בגלל דוחות חניה ישנים שהוכרזו כבטלים ושהתיישנו מכל בחינה. למרות שידעו שהדוחות התיישנו ובוטלו, העירייה והדס ביצעו פעולות גבייה רשלניות בשיטת מצליח, עיקלו את חשבונו ואת רכבו ויצרו אצלו חגורת חנק כלכלי על מנת שישלם את הדוחות. לאחר התערבותי, במסגרת הליך בביהמ"ש לעניינים מקומיים, הדוחות בוטלו ולאחר הזיכוי מעבירות החניה הגשנו כעת תביעת נזיקין-לשון הרע על מנת שיפוצה על מכלול הנזקים הכספיים והנפשיים.

תגובת העירייה

ראשית נציין כי טרם התקבלה אצלנו התביעה. בניגוד לטענתו, פעולות הגבייה בוצעו כדין במשך השנים וכך גם דוח"ות החניה שנרשמו לחובתו בגין עבירות חניה שאינן קשורות להיתר החניה המדובר. העובד חנה לאורך השנים באופן אסור ובניגוד לחוק העזר. במהלך פשרה מול עורך דינו, הוסכם על ביטול הדוח"ות בתיק, לצורך הפשרה בלבד.בשעה שתתקבל אצלנו התביעה, היא תטופל בביהמ"ש".